Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne HCP - Lecznictwo Stacjonarne

adres: 28 Czerwca 1956 r. nr 194 (61-485 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Wilda
tel.: 061 831-27-10

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne HCP -...

 • NZOZ Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Stacjonarne

  Poznań, 28 czerwca 1956 194 (wielkopolskie / powiat Poznań-Wilda)
  Telefon: 061 831-27-10
  Email: k.rykala@cm.hcp.com.pl
  • Oddział Wewnętrzny z Pododdziałem Kardiologicznym i Pododdziałem Hipertensjologii
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Hipertensjologia
  • Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Urologicznym
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział neurologiczny
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział Intensywnej Terapii
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Szpitalny oddział ratunkowy
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Szpitalny oddział ratunkowy
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Neurologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Blok operacyjny
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Izba przyjęć chirurgiczna
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Izba przyjęc internistyczna
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
  • Izba przyjęć neurologiczna
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Apteka szpitalna
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Pracownia EKG
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EEG
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG i RTG zabiegowej
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Pracownia radiologii zabiegowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG z dopplerem
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopowa
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Pracownia echo
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Oddział ogólno-zabiegowy
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Ortopedyczny i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
  • Oddział onkologiczny
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział onkologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
  • Oddział chemioterapii
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Oddział udarowy
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
  • Oddział chirurgii onkologicznej z pododdziałem neurochirurgicznym
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział chirurgii onkologicznej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
  • Poradnia Chemioterapii
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Oddział Kardiologiczny
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Pododdział Intensywnej Opieki Kardiologicznej
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
  • Oddział Radioterapii
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział radioterapii
   • Leczenie stacjonarne - Radioterapia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
  • Pracownia Hemodynamiki Serca
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Elektrofizjologii Serca
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Pracownia Wszczepiania Stymulatorów
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Oddział Urologiczny
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
  • Oddział Chirurgii Naczyniowej
   Poznań, 28 czerwca 1956 194     
   Oddział chirurgii naczyniowej
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział Chirurgii Naczyniowej
    Poznań, 28 czerwca 1956 194     
    Oddział chirurgii naczyniowej
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna