Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne JETAX-MED

adres: Żytnia 64 (01-179 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wola
tel.: 022 632 -00-68

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne JETAX-MED

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne JETAX-MED

  Warszawa, Żytnia 64 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 022 632-00-68
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna + EKG
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedyczna dla dzieci
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia leczenia bólu ( znieczulenie miejscowe )
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownie diagnostyczne: badania cytologiczne i histopatologiczne
   Warszawa, Żytnia 64     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej: USG
   Warszawa, Żytnia 64     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy pielęgniarski z punktem pobrań krwi do badań analitycznych
   Warszawa, Żytnia 64     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi.
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia diabetologiczna
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia alergologiczna
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia proktologiczna
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia psychoterapii
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Warszawa, Żytnia 64     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Warszawa, Żytnia 64     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)