Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "KASZUBY"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Dworcowa 2 (83-300 Kartuzy)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Kartuzy miasto
tel.: 58 69 49 999

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne "KASZUBY"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "KASZUBY"

  Kartuzy, ul. Dworcowa 2 (pomorskie / powiat Kartuzy miasto)
  Telefon: 58 69 49 999
  Email: sekretariat@cmk.pl
  Witryna: www.cmk.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia ortodontyczna
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Pracownia protetyki stomatologicznej (protezownia)
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia neurologiczna
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia reumatologiczna
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia logopedyczna
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia geriatryczna
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia leczenia bólu
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni POZ
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni dermatologicznej
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni okulistycznej
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni otolaryngologicznej
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni neurologicznej
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni neurologii dziecięcej
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni reumatologicznej
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia badań neurofizjologicznych
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia audiologiczna
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni audiologicznej
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2      Telefon: 58 69 49 999  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia dla osób uzależnionych od alkoholu
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia alergologiczna
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia grużlicy i chorób płuc
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia grużlicy i chorób płuc dla dzieci
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet zabiegowy dla dzieci
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowy dla dorosłych
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Gabinet szczepień
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet zabiegowy dla dorosłych
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Gabinet zabiegowy dla dzieci
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Gabinet szczepień
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia lekarza POZ
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegowy
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Gabinet szczepień
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet zabiegowy
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • Gabinet szczepień
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet ultrasonografii
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
   • Medycyna szkolna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia padaczki
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
  • Poradnia leczenia jaskry
   Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dla osób uzależnionych od alkoholu
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia alergologiczna
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergologiczna dla dzieci
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia grużlicy i chorób płuc
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia grużlicy i chorób płuc dla dzieci
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Gabinet zabiegowy dla dzieci
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Gabinet zabiegowy dla dorosłych
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Gabinet szczepień
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Gabinet zabiegowy dla dorosłych
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Gabinet zabiegowy dla dzieci
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Gabinet szczepień
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia lekarza POZ
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Poradnia stomatologiczna
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Gabinet zabiegowy
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Gabinet szczepień
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Gabinet zabiegowy
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Gabinet szczepień
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Gabinet ultrasonografii
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
    • Medycyna szkolna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia padaczki
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   • Poradnia stwardnienia rozsianego
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
   • Poradnia leczenia jaskry
    Kartuzy, ul. Dworcowa 2     
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "KASZUBY" - Filia nr 1

  Kartuzy, os. gen. Józefa Wybickiego 3A (pomorskie / powiat Kartuzy miasto)
  Telefon: 58 69 44 100
  Email: sekretariat@cmk.pl
  Witryna: www.cmk.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Kartuzy, os. gen. Józefa Wybickiego 3A      Telefon: 58 69 44 100  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kartuzy, os. gen. Józefa Wybickiego 3A      Telefon: 58 69 44 100  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Kartuzy, os. gen. Józefa Wybickiego 3A      Telefon: 58 69 44 100  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kartuzy, os. gen. Józefa Wybickiego 3A      Telefon: 58 69 44 100  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Kartuzy, os. gen. Józefa Wybickiego 3A      Telefon: 58 69 44 100  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Kartuzy, os. gen. Józefa Wybickiego 3A      Telefon: 58 69 44 100  
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Kartuzy, os. gen. Józefa Wybickiego 3A      Telefon: 58 69 44 100  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo ginekologiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo ginekologiczne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Położnictwo ginekologiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo ginekologiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni POZ
   Kartuzy, os. gen. Józefa Wybickiego 3A      Telefon: 58 69 44 100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ginekologiczno-położniczej
   Kartuzy, os. gen. Józefa Wybickiego 3A      Telefon: 58 69 44 100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "KASZUBY" - Filia nr 2

  Kartuzy, ul. Mściwoja II 9 (pomorskie / powiat Kartuzy miasto)
  Telefon: 58 681 44 53
  Email: sekretariat@cmk.pl
  Witryna: www.cmk.pl
  • Poradnia diabetologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia urologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia onkologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 5868144 53  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pulmonologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia kardiologii dla dzieci
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia preluksacyjna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Zespół transportu sanitarnego
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia stomatologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni POZ
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii ogólnej
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni urologicznej
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni pulmonologicznej
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni diabetologicznej
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni kardiologicznej
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia alergologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni gastroenterologicznej
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Pracownia endoskopii
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia
  • Poradnia chorób naczyń
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni chorób naczyń
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 9      Telefon: 58 681 44 53  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "KASZUBY" - Filia nr 3

  Sianowo, Sianowo 11 (pomorskie / powiat Kartuzy obszar wiejski)
  Telefon: 58 68 55 728
  Email: sekretariat@cmk.pl
  Witryna: www.cmk.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Sianowo, Sianowo 11      Telefon: 58 68 55 728  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Sianowo, Sianowo 11      Telefon: 58 68 55 728  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "KASZUBY" - Filia nr 4 przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sierakowicach

  Sierakowice, ul. Lęborska 34 (pomorskie / powiat Sierakowice)
  Telefon: 698-299-931
  Email: sekretariat@cmk.pl
  Witryna: www.cmk.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Sierakowice, ul. Lęborska 34      Telefon: 698-299-931  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Kaszuby" - Filia nr 5 w Lęborku

  Lębork, ul. Stefana Żeromskiego 9-10 (pomorskie / powiat Lębork)
  Telefon: 59 863 13 80
  Email: sekretariat@cmk.pl
  Witryna: www.cmk.pl
  • Poradnia neurologiczna
   Lębork, ul. Stefana Żeromskiego 9-10      Telefon: 59 863 13 80  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Lębork, ul. Stefana Żeromskiego 9-10      Telefon: 59 863 13 80  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Lębork, ul. Stefana Żeromskiego 9-10      Telefon: 59 863 13 80  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu