Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne LARMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Lwowska 17/1 i 2 (30-548 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Podgórze
tel.: 12 65 63 014

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne LARMED

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne LARMED

  Kraków, Lwowska 17/1 i 2 (małopolskie / powiat Kraków-Podgórze)
  Telefon: 12 65 63 014
  Email: larmed.sp@gmail.com
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Dermatologiczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Pediatryczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Internistyczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Ortopedyczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Neurologiczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Psychiatryczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Urologiczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Onkologiczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Hematologiczna
   Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Onkologiczna
    Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Hematologiczna
    Kraków, Lwowska 17/1 i 2     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne LARMED - Chirurgia Jednego Dnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Skawina, Tyniecka 15 (małopolskie / powiat Skawina miasto)
  • Blok Operacyjny
   Skawina, Tyniecka 15     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Oddział Chirurgii Jednego Dnia w zakresie okulistyki i otolaryngologii
   Skawina, Tyniecka 15     
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia