Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Mazovia Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Ciołka 30 (01-432 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wola
tel.: 22 837 83 07

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne Mazovia...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Mazovia Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JUMO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  Warszawa, ul. Ciołka 30 (mazowieckie / powiat Wola)
  Telefon: 22 837-83-07
  Email: cmw@cmw.med.pl
  Witryna: www.cmw.med.pl
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, ul. Ciołka 30      Telefon: 22 837 83 07  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Warszawa, ul. Ciołka 30      Telefon: 22 837 83 07  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Warszawa, ul. Ciołka 30      Telefon: 22 837 83 07  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, ul. Ciołka 30      Telefon: 22 837 83 07  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia diagnostyki obrazowej: USG
   Warszawa, ul. Ciołka 30      Telefon: 22 837 83 07  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownie inne: EEG, EKG
   Warszawa, ul. Ciołka 30      Telefon: 22 837 83 07  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Warszawa, ul. Ciołka 30      Telefon: 22 837 83 07  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Neurologia
   • Rentgenodiagnostyka - Położnictwo i ginekologia
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Urologia
  • Pracownia urodynamiczna
   Warszawa, ul. Ciołka 30      Telefon: 22 837 83 07  
   Pracownia urodynamiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, ul. Ciołka 30      Telefon: 22 837 83 07  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki-środowiskowej -rodzinnej
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna /konsultacje/
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia onkologiczna
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół opieki długoterminowej opieki domowej
   Warszawa, ul. Ciołka 30     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza POZ
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pielęgniarki-środowiskowej -rodzinnej
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia diabetologiczna /konsultacje/
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia gastrologiczna
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia onkologiczna
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia okulistyczna
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Zespół opieki długoterminowej opieki domowej
    Warszawa, ul. Ciołka 30     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta