Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne MEDIPOL Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Sączewskiego 21 (42-500 Będzin)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Będzin
tel.: 32 7622810

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne MEDIPOL Sp. z o.o.

 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej CM MEDIPOL

  Będzin, Sączewskiego 21 (śląskie / powiat Będzin)
  Telefon: 32 7622810
  Email: medipol@interia.pl
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Będzin, Sączewskiego 21      Telefon: 32 7622810  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia chirurgiczna dla dzieci
   Będzin, Sączewskiego 21      Telefon: 32 7622810  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia lekarza POZ dla dorosłych
   Będzin, Sączewskiego 21      Telefon: 32 7622810  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia laryngologiczna dla dorosłych
   Będzin, Sączewskiego 21      Telefon: 32 7622810  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia laryngologiczna dla dzieci
   Będzin, Sączewskiego 21      Telefon: 32 7622810  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia medycyny pracy
   Będzin, Sączewskiego 21      Telefon: 32 7622810  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Będzin, Sączewskiego 21      Telefon: 32 7622810  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Będzin, Sączewskiego 21      Telefon: 32 7622810  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Będzin, Sączewskiego 21      Telefon: 32 7622810  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Gabinet rehabilitacji
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia EKG
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia USG
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień od środków psychoaktywnych
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia urologiczna
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia neurologiczna
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia alergologiczna
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia okulistyczna
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Ośrodek badań psychotechnicznych
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia foniatryczna
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet rehabilitacji
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia EKG
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Pracownia USG
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzależnień od środków psychoaktywnych
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia urologiczna
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia neurologiczna
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia alergologiczna
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia okulistyczna
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Ośrodek badań psychotechnicznych
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Poradnia foniatryczna
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia logopedyczna
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Będzin, Sączewskiego 21     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej CM MEDIPOL Jednostka już nie funkcjonuje!

  Będzin, Sączewskiego 21 (śląskie / powiat Będzin)
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia lekarza POZ
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Będzin, Sączewskiego 21     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej CM MEDIPOL Jednostka już nie funkcjonuje!

  Będzin, Barlickiego 77 (śląskie / powiat Będzin)
  • Poradnia lekarza POZ
   Będzin, Barlickiego 77     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia EKG
   Będzin, Barlickiego 77     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Ośrodek medycyny pracy
   Będzin, Barlickiego 77     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Będzin, Barlickiego 77     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
 • Przychodnia Medycyny Rodzinnej CM MEDIPOL Jednostka już nie funkcjonuje!

  Dąbrowa Górnicza, Korczaka 5a (śląskie / powiat M. Dąbrowa Górnicza)
  • Poradnia lekarza POZ
   Dąbrowa Górnicza, Korczaka 5a     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek medycyny pracy
   Dąbrowa Górnicza, Korczaka 5a     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Punkt poboru krwi
   Dąbrowa Górnicza, Korczaka 5a     
   Punkt pobrań krwi
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna