Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Medyczne "OMEGA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Kościelna 26 (41-200 Sosnowiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Sosnowiec
tel.: 32 2929915

Jednostki - NZOZ - Centrum Medyczne "OMEGA"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Medyczne "OMEGA"

  Sosnowiec, ul. Kościelna 26 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  Telefon: 32 2929915
  Email: nzozomega@interia.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
  • Poradnia proktologiczna
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kardiologiczna
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia lekarza POZ
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia promocji zdrowia
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia chirurgii dzieci
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia wad postawy
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia endokrynologiczna
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia alergologiczna
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26      Telefon: 32 2929915  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia urologiczna
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Chirurgia krótkoterminowa w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii i laryngologii
   Sosnowiec, ul. Kościelna 26     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia urologiczna
    Sosnowiec, ul. Kościelna 26     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia ginekologiczna
    Sosnowiec, ul. Kościelna 26     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okulistyczna
    Sosnowiec, ul. Kościelna 26     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Sosnowiec, ul. Kościelna 26     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Chirurgia krótkoterminowa w zakresie chirurgii ogólnej, ortopedii i laryngologii
    Sosnowiec, ul. Kościelna 26     
    Oddział chirurgiczny ogólny
    • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna