Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Panaceum Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Stefana Batorego 28 (43-200 Pszczyna)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Pszczyna miasto
tel.: 32 2128666

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne Panaceum Sp. z...

 • NZOZ Centrum Medyczne Panaceum Sp. z o. o.

  Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28 (śląskie / powiat Pszczyna miasto)
  Telefon: 32 2128666
  Email: panaceum3@op.pl
  Witryna: www.cmpanaceum.pl
  • Poradnia POZ
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2128666  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna dla dorosłych
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2102250  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Laboratorium analityczne
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2101035  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia onkologiczna
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2102250  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2102250  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2128666  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2102250  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia POZ
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2102250  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2128666  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia alergologiczna
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2102250  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2102250  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2102250  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia POZ dla dzieci
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2102250  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet dignostyczno-zabiegowy poradni onkologicznej
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2102250  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
  • Gabinet zabiegowy
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2102250  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2102250  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2102250  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia USG
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2102250  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2128666  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28      Telefon: 32 2128666  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Alergologiczna dla dorosłych
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia POZ
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ogólna Dziecięca
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ogólna dla dzieci
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia pulmonologiczna dla dzieci
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Pracownie inne
  • Poradnia internistyczna
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia internistyczna
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Alergologiczna dla dorosłych
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia gastrologiczna
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia POZ
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Ogólna Dziecięca
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia lekarza rodzinnego
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Ogólna dla dzieci
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pracownia pulmonologiczna dla dzieci
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pracownia nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Pracownie inne
   • Poradnia internistyczna
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia medycyny pracy
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia alergologiczna dla dzieci
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowej i położnej środowiskowej
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Poradnia internistyczna
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Pszczyna, ul. Stefana Batorego 28     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia