Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Puls Spółka cywilna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Szkolna 7 (39-460 Nowa Dęba)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Nowa Dęba miasto
tel.: 15 814 26 78

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne Puls Spółka...

 • Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowowtnej

  Nowa Dęba, Szkolna 7 (podkarpackie / powiat Nowa Dęba miasto)
  Telefon: 15 814 26 78
  Email: michalszewc@medinvest.pl
  Witryna: www.nzoz-puls.pl
  • Gabinet zabiegowy
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia lekarza poz
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia lekarza poz
    Nowa Dęba, Szkolna 7     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Nowa Dęba, Szkolna 7     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet położnej środowiskowej
    Nowa Dęba, Szkolna 7     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Nowa Dęba, Szkolna 7     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
 • Przychodnia Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej

  Nowa Dęba, Szkolna 7 (podkarpackie / powiat Nowa Dęba miasto)
  Telefon: 15 814 26 78
  Email: michalszewc@medinvest.pl
  Witryna: www.nzoz-puls.pl
  • Poradnia dermatologiczna
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia okulistyczna
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia pediatryczna
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia chiurgii naczyń
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia reumatologiczna
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Nowa Dęba, Szkolna 7     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Nowa Dęba, Szkolna 7     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia okulistyczna
    Nowa Dęba, Szkolna 7     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia medycyny pracy
    Nowa Dęba, Szkolna 7     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia pediatryczna
    Nowa Dęba, Szkolna 7     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia chiurgii naczyń
    Nowa Dęba, Szkolna 7     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia reumatologiczna
    Nowa Dęba, Szkolna 7     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Nowa Dęba, Szkolna 7     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria