Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medyczne" Spółka jawna

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Zjednoczenia 3 (41-500 Chorzów)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Chorzów
tel.: 32 34 81 847

Jednostki - NZOZ "Centrum Medyczne" Spółka jawna

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medyczne"

  Chorzów, ul. Zjednoczenia 3 (śląskie / powiat M. Chorzów)
  Telefon: 32 34 81 847
  Email: centrum_medyczne@pro.onet.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 34 81 860, 24 90 168  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 24 90 591  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 34 81 860, 34 81 861  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 34 81 860, 34 81 861  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Pediatryczna
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 34 81 860, 34 81 861  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 34 81 882  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 34 81 860, 34 81 861  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 34 81 860, 34 81 861  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo - Rodzinnej
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 34 81 860, 34 81 861  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowo - Rodzinnej
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 34 81 860, 34 81 861  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
  • Pracownia USG
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 34 81 860, 34 81 861  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 34 81 860, 34 81 861  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Punkt szczepień
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 24 90 168  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni okulistycznej
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 3481860 2490168  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni neurologicznej
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 3481860 2490168  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni reumatologicznej
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 3481860 2490168  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni otolaryngologicznej
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 3481860 2490168  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni ginekologiczno-położniczej
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 3481860 2490168  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni lekarza POZ dla dorosłych
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 3481860 2490168  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni lekarza POZ dla dzieci
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3      Telefon: 32 3481860 2490168  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • Poradnia dermatologiczna
   Chorzów, ul. Zjednoczenia 3     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia dermatologiczna
    Chorzów, ul. Zjednoczenia 3     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia