Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Św. Łukasza

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Długa 36C (83-307 Kiełpino)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Kartuzy obszar wiejski
tel.: 58 736-66-72

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne Św. Łukasza

 • NZOZ Centrum Medyczne Św. Łukasza - Kiełpino

  Kiełpino, ul. Długa 36C (pomorskie / powiat Kartuzy obszar wiejski)
  Telefon: 58 736-66-72
  Email: nzoz@przychodniakielpino.pl
  Witryna: www.przychodniakielpino.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Kiełpino, ul. Długa 36C      Telefon: 58 736 66 72  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Kiełpino, ul. Długa 36C      Telefon: 58 736 66 72  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Kiełpino, ul. Długa 36C      Telefon: 58 736 66 72  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Pracownia USG
   Kiełpino, ul. Długa 36C      Telefon: 58 736 66 72  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Kiełpino, ul. Długa 36C      Telefon: 58 736 66 72  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kiełpino, ul. Długa 36C      Telefon: 58 736 66 72  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kiełpino, ul. Długa 36C      Telefon: 58 736 66 72  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kiełpino, ul. Długa 36C      Telefon: 5873666672  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • NZOZ Centrum Medyczne Św. Łukasza - Kartuzy

  Kartuzy, ul. Mściwoja II 13 (pomorskie / powiat Kartuzy miasto)
  Telefon: 58 736 66 70
  Email: kartuzy@przychodniakielpino.pl
  Witryna: www.przychodniakielpino.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Transport sanitarny
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia kardiologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii ortopedyczno-urazowej
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia urologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia rehabilitacyjno-konsultacyjna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736 66 70  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 587366671  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736-66-71  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736-66-71  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736-66-71  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) hydroterapii
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736-66-71  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kartuzy, ul. Mściwoja II 13      Telefon: 58 736-66-70  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
 • NZOZ Centrum Medyczne Św. Łukasza - Kartuzy

  Kartuzy, Osiedle Wybickiego 3A (pomorskie / powiat Kartuzy miasto)
  Telefon: 58 736 66 65
  Email: kontakt@cmsl.pl
  Witryna: www.cmsl.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kartuzy, Osiedle Wybickiego 3A      Telefon: 58 736 66 65  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Kartuzy, Osiedle Wybickiego 3A      Telefon: 58 736 66 65  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pediatryczna
   Kartuzy, Osiedle Wybickiego 3A      Telefon: 58 736 66 65  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Kartuzy, Osiedle Wybickiego 3A      Telefon: 58 736 66 65  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne