Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Syberka" Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Zwycięstwa 30 (42-500 Będzin)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Będzin
tel.: 32 7612964

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne "Syberka" Sp. z...

 • Centrum Medyczne "Syberka"

  Będzin, ul. Zwycięstwa 30 (śląskie / powiat Będzin)
  Telefon: 32 7612964
  Email: nzozsyberka@poczta.onet.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7612964  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7612964  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7612964  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia neurologiczna
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7612964  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7612964  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia reumatologiczna
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7612964  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7612964  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia laryngologiczna
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7612964  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7612964  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7612964  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia diagnostyki obrazowej - RTG, USG, EKG
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7612964  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7612964  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej poz
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7612964  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej poz
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7612964  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy ginekologiczno-położniczy
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 7613382  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy urazowo-ortopedyczny
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 2676837  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy neurologiczny
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 2676837  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy okulistyczny
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 2676837  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy reumatologiczny
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 2676837  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy laryngologiczny
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30      Telefon: 32 2676871  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet rehabilitacji
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna
   Będzin, ul. Zwycięstwa 30     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych
    Będzin, ul. Zwycięstwa 30     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Gabinet rehabilitacji
    Będzin, ul. Zwycięstwa 30     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia diabetologiczna
    Będzin, ul. Zwycięstwa 30     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Będzin, ul. Zwycięstwa 30     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia chirurgii ogólnej
    Będzin, ul. Zwycięstwa 30     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia urologiczna
    Będzin, ul. Zwycięstwa 30     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia