Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne TOP-MED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Józefa Piłsudskiego 12 (32-200 Miechów)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Miechów miasto
tel.: 41 38 33 322

Jednostki - NZOZ Centrum Medyczne TOP-MED

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne TOP-MED

  Miechów, Józefa Piłsudskiego 12 (małopolskie / powiat Miechów miasto)
  Telefon: 41 38 33 322
  Email: topmedmiechow@wp.pl
  Witryna: www.topmed-miechow.com
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pediatryczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia neurologiczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia urologiczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia reumatologiczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia osteoporozy
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia kardiologiczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia Lekarza POZ
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia POZ
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 34 646  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia wad postawy
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia RTG
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia ultrasonografii
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Pracownia densytometryczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Pracownia densytometryczna
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 413833322  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia onkologiczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12      Telefon: 41 38 33 322  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnień od alkoholu
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Pracownia echokardiografii wykonująca testy obciążeniowe
   Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia reumatologiczna
    Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet rehabilitacyjny
    Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia diabetologiczna
    Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnień od alkoholu
    Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Pracownia echokardiografii wykonująca testy obciążeniowe
    Miechów, Józefa Piłsudskiego 12     
    Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
    • Inne - Kardiologia