Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medyczne Verbena"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Krakowska 9 (96-200 Rawa Mazowiecka)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Rawa Mazowiecka
tel.: 46 814 08 08

Jednostki - NZOZ "Centrum Medyczne Verbena"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medyczne Verbena"

  Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9 (łódzkie / powiat Rawa Mazowiecka)
  Telefon: 46 814 08 08
  • Poradnia/Gabinet Lekarza POZ
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia/Gabinet Lekarza POZ Dla Dzieci
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia/Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia/Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Alergologiczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Geriatryczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia Kardiologiczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Neurologiczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Bólu (Neurologiczna)
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Zdrowie publiczne
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Proktologiczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Wad Postawy
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Osteoporozy
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Okulistyczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Dział/Pracownia Fizjoterapii
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt Pobrań Materiałów Do Badań
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Pracownia USG
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Pracownia USG
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Pracownia Endoskopii
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Pracownia endoskopii
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Dermatologiczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Logopedyczna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Preluksacyjna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia elektrokardiograficzna
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia RTG
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9      Telefon: 46 814 08 08  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Okresu Przekwitania
   Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Okresu Przekwitania
    Rawa Mazowiecka, ul. Krakowska 9