NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM MEDYCZNE

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 24 (28-230 Zawada)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: Połaniec obszar wiejski
tel.: 15 865 63 95

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • Przychodnia

  Zawada, 24 (świętokrzyskie / powiat Połaniec obszar wiejski)
  Telefon: 15 865 63 95
  Email: biuro@nzozpolaniec.pl
  Witryna: www.nzozpolaniec.pl
  • Poradnia Dermatologiczna
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Lekarza POZ
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Neurologiczna
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Zawada, 24     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Urologiczna
   Zawada, 24     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Kardiologiczna
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Alergologiczna
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pracownia Fizjoterapii
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia RTG
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Diagnostyczna
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia Hydroterpii
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Krioterapii
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej - Rodzinnej
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Fizjoterapii
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej - Rodzinnej
   Zawada, 24      Telefon: 15 865 63 95  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Zawada, 24     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
   Zawada, 24     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ginekologiczna
    Zawada, 24     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej
    Zawada, 24     
 • Przychodnia

  Staszów, 11 Listopada 1 (świętokrzyskie / powiat Staszów miasto)
  Telefon: 15 864 32 92
  Email: biuro@nzozpolaniec.pl
  Witryna: www.nzozpolaniec.pl
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Staszów, 11 Listopada 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Lekarza POZ
   Staszów, 11 Listopada 1      Telefon: 15 864 32 92  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Staszów, 11 Listopada 1      Telefon: 15 864 32 92  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Staszów, 11 Listopada 1      Telefon: 15 864 32 92  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Staszów, 11 Listopada 1      Telefon: 15 864 32 92  
   Punkt szczepień
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Staszów, 11 Listopada 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Staszów, 11 Listopada 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Staszów, 11 Listopada 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Staszów, 11 Listopada 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Neurologiczna
   Staszów, 11 Listopada 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Staszów, 11 Listopada 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Staszów, 11 Listopada 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Staszów, 11 Listopada 1     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Dermatologiczna
    Staszów, 11 Listopada 1     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Staszów, 11 Listopada 1     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia Kardiologiczna
    Staszów, 11 Listopada 1     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia Stomatologiczna
    Staszów, 11 Listopada 1     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia Neurologiczna
    Staszów, 11 Listopada 1     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Chirurgii Ogólnej
    Staszów, 11 Listopada 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Endokrynologiczna
    Staszów, 11 Listopada 1     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Pulmonologiczna
    Staszów, 11 Listopada 1     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc