Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatryczno-Internistyczne "Jaskółka"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Jaskółcza 7 (80-767 Gdańsk)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdańsk
tel.: 58 3202809

Jednostki - NZOZ Centrum...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pediatryczno-Internistyczne "Jaskółka"

  Gdańsk, Jaskółcza 7 (pomorskie / powiat M. Gdańsk)
  Telefon: 58 3202809
  Email: sekretariat@nzozjaskolka.pl
  Witryna: www.nzozjaskolka.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia geriatryczna
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdańsk, Jaskółcza 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdańsk, Jaskółcza 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gdańsk, Jaskółcza 7     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
  • Poradnia foniatryczna
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia audiologiczna
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Pracownia USG
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Pracownia USG
   • USG - Kardiologia
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Reumatologia
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Otorynolaryngologia
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Choroby płuc
   • USG - Diabetologia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pulmonologiczna
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologiczna
   Gdańsk, Jaskółcza 7      Telefon: 58 3202804  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia