Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Stacja Opieki Caritas

adres: Ks. Piotra Skargi 24 (05-420 Józefów)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Józefów
tel.: 022 789-66-80

Jednostki - NZOZ Centrum Pielęgniarstwa...

 • Niepubliczny Zkład Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Stacja Opieki Caritas

  Józefów, Ks. Piotra Skargi 24 (mazowieckie / powiat Józefów)
  Telefon: 022 789-66-80
  Email: warszawa-praga@caritas.pl
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Józefów, Ks. Piotra Skargi 24     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Józefów, Ks. Piotra Skargi 24     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia promocji zdrowia
   Józefów, Ks. Piotra Skargi 24     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Zespół długoterminowej opieki domowowej
   Józefów, Ks. Piotra Skargi 24     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Józefów, Ks. Piotra Skargi 24     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół długoterminowej opieki domowowej
    Józefów, Ks. Piotra Skargi 24     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
    Józefów, Ks. Piotra Skargi 24     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna