Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej Stacja Opieki Caritas

adres: Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54 (05-300 Mińsk Mazowiecki)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Mińsk Mazowiecki
tel.: 025 758-89-31

Jednostki - NZOZ Centrum Pielęgniarstwa...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Pielęgniarstwa Środowiskowo-Rodzinnego Caritas Stacja Opieki Caritas

  Mińsk Mazowiecki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54 (mazowieckie / powiat Mińsk Mazowiecki)
  Telefon: 025 758-89-31
  Email: warszawa-praga@caritas.pl
  • Poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Mińsk Mazowiecki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Mińsk Mazowiecki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Mińsk Mazowiecki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia promocji zdrowia
   Mińsk Mazowiecki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Mińsk Mazowiecki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Mińsk Mazowiecki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej
   Mińsk Mazowiecki, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 54     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna