Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych "ALFA" S. c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: al. Jana Pawła II 6 (42-445 Szczekociny)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Szczekociny miasto
tel.: 34 35 57 190

Jednostki - NZOZ Centrum Usług Medycznych "ALFA"...

 • Centrum Usług Medycznych "ALFA"

  Szczekociny, al. Jana Pawła II 6 (śląskie / powiat Szczekociny miasto)
  Telefon: 34 35 57 190
  Email: biuro@nzozalfa.pl
  Witryna: www.nzozalfa.pl
  • Poradnia ogólna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia dla dzieci
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okulistyczna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia neurologiczna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet fizykoterapii
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Punkt szczepień
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia reumatologiczna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Zespół środowiskowej opieki pielęgniarskiej
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia USG
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet fizjoterapii
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6      Telefon: 34 35 57 190  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Endokrynologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia EKG
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
   Pracownie inne
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Laboratorium analityki medycznej
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia urologiczna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia leczenia wad postawy u dzieci
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Szkoła rodzenia
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chorób naczyń
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia alergologiczna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia onkologiczna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia kardiologiczna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia alergologiczna
   Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia laryngologiczna
    Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pracownia EKG
    Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
    Pracownie inne
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Laboratorium analityki medycznej
    Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia urologiczna
    Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia leczenia wad postawy u dzieci
    Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Szkoła rodzenia
    Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
    Szkoła rodzenia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia chorób naczyń
    Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia alergologiczna
    Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia onkologiczna
    Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia kardiologiczna
    Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia alergologiczna
    Szczekociny, al. Jana Pawła II 6     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia