Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych Promont-Med

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Chęcińska 40a (25-020 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 366-10-91

Jednostki - NZOZ Centrum Usług Medycznych...

 • Zakład Opieki Specjalistycznej

  Kielce, Chęcińska 40a (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 366-10-91
  Email: biuro@promont.pl
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Rehabilitacji Kardiologicznej
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Piersi
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dorosłych
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Pracownia Mammografii
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Pracownia Ultrasonografii
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Prób Wysiłkowych
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Chęcińska 40a      Telefon: 41 366 10 91  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy
   Kielce, Chęcińska 40a      Telefon: 41 366 10 91  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Biopsji Mammotomicznej
   Kielce, Chęcińska 40a      Telefon: 41 366 10 91  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Kardiochirurgiczna
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Fizjoterapii
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Blok Operacyjny
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Oddział Chirurgii Jednego Dnia
   Kielce, Chęcińska 40a     
  • Oddział Chirurgii Jednego Dnia
   Kielce, Chęcińska 40a     
  • Oddział Chirurgii Onkologicznej
   Kielce, Chęcińska 40a     
  • Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej
   Kielce, Chęcińska 40a     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Kardiochirurgiczna
    Kielce, Chęcińska 40a     
    Poradnia kardiochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiochirurgia
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Kielce, Chęcińska 40a     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia Fizjoterapii
    Kielce, Chęcińska 40a     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Blok Operacyjny
    Kielce, Chęcińska 40a     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia plastyczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia onkologiczna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
    • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Oddział Chirurgii Jednego Dnia
    Kielce, Chęcińska 40a     
   • Oddział Chirurgii Jednego Dnia
    Kielce, Chęcińska 40a     
   • Oddział Chirurgii Onkologicznej
    Kielce, Chęcińska 40a     
   • Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej
    Kielce, Chęcińska 40a     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Kardiologia
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna