Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych "Zdrowy Styl"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Zręcińska 10 e (38-400 Krosno)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Krosno
tel.: 13 43 66 050

Jednostki - Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej...

 • NZOZ CUM "Zdrowy Styl" Jednostka już nie funkcjonuje!

  Krosno, Niepodległości 11 (podkarpackie / powiat M. Krosno)
  • Poradnia medycyny pracy
   Krosno, Niepodległości 11     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia rehabilitacji medycznej
   Krosno, Niepodległości 11     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Medycznych "Zdrowy Styl"

  Krosno, ul. Zręcińska 10 e (podkarpackie / powiat M. Krosno)
  Telefon: 13 43 66 050
  Email: zdrowy_styl@wp.pl
  Witryna: zdrowy-styl.com
  • Zakład rehabilitacji Nr 1 - Fizjoterapia
   Krosno, ul. Zręcińska 10 e      Telefon: 13 43 25 600  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia lekarza poz
   Krosno, ul. Zręcińska 10 e      Telefon: 13 43 54 518  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Krosno, ul. Zręcińska 10 e      Telefon: 13 43 22 441  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Zakład rehabilitacji nr 2 - Fizjoterapia
   Krosno, ul. Zręcińska 10 e      Telefon: 13 43 66 051  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia medycyny pracy
   Krosno, ul. Zręcińska 10 e      Telefon: 13 43 66 050  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet higieny szkolnej
   Krosno, ul. Zręcińska 10 e      Telefon: 13 43 65 555  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet higieny szkolnej
   Krosno, ul. Zręcińska 10 e      Telefon: 13 43 65 607  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet higieny szkolnej
   Krosno, ul. Zręcińska 10 e      Telefon: 13 43 21 009  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Laboratorium analityczne
   Krosno, ul. Zręcińska 10 e      Telefon: 13 43 66 050  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Krosno, ul. Zręcińska 10 e     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji medycznej
   Krosno, ul. Zręcińska 10 e     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza poz
   Krosno, ul. Zręcińska 10 e     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ośrodek rehabilitacji dziennej
    Krosno, ul. Zręcińska 10 e     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacji medycznej
    Krosno, ul. Zręcińska 10 e     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia lekarza poz
    Krosno, ul. Zręcińska 10 e     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna