Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych" we Wrocławiu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Długosza 4 (51-162 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Psie Pole
tel.: 71 322 07 00

Jednostki - NZOZ "Centrum Usług...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych" we Wrocławiu

  Wrocław, Długosza 4 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Psie Pole)
  Telefon: 71 322 07 00
  Email: cc.info@impel.pl
  • Zespół pielęgniarski
   Wrocław, Długosza 4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo geriatryczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Pielęgniarstwo nefrologiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Inna - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Pielęgniarstwo neonatologiczne
   • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
   • Położnictwo
   • Położnictwo rodzinne
   • Położnictwo ginekologiczne
  • Zespół pielęgnacyjny
   Wrocław, Długosza 4     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pielęgniarstwo geriatryczne
   • Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Pielęgniarstwo nefrologiczne
   • Pielęgniarstwo diabetologiczne
   • Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Pielęgniarstwo operacyjne
   • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • Pielęgniarstwo onkologiczne
   • Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
   • Pielęgniarstwo ratunkowe
   • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Pielęgniarstwo neonatologiczne
   • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
   • Położnictwo
   • Położnictwo rodzinne
   • Położnictwo ginekologiczne
  • Zespół ratownictwa podstawowy
   Wrocław, Długosza 4     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   • Dzienna pomoc lekarska
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Zespół ratownictwa specjalistyczny
   Wrocław, Długosza 4     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
   • Wyjazdowa pomoc lekarska
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
   • Dzienna pomoc lekarska
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
  • Transport sanitarny
   Wrocław, Długosza 4     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół lekarski - poradnia chorób wewnętrznych
   Wrocław, Długosza 4      Telefon: 71 322 07 00  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia konsultacyjna RTG
   Wrocław, Długosza 4      Telefon: 71 322 07 00  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa