Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " CENTRUM "

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Koźmińska 9 (98-290 Warta)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Warta miasto
tel.: 43 82 94 887

Jednostki - NZOZ " CENTRUM "

 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warta, Sieradzka 3 (łódzkie / powiat Warta miasto)
  • poradnia POZ
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki ogólnej
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet ginekologiczny
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet chirurgii ogólnej (porady)
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • gabinet chirurgii naczyniowej (porady)
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • gabinet okulistyczny
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • gabinet alergologiczny
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • gabinet neurologiczny
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • gabinet medycyny pracy
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • gabinet kardiologiczny
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • gabinet rehabilitacji medycznej
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy dorosłych
   Warta, Sieradzka 3     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy dzieci
   Warta, Sieradzka 3     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet diabetologiczny
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • gabinet ortopedyczny (porady)
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • gabinet laryngologiczny
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • gabinet urologiczny
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • gabinet reumatologiczny
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • gabinet dermatologiczny
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • punkt szczepień
   Warta, Sieradzka 3     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • pracownia diagnostyki obrazowej - USG
   Warta, Sieradzka 3     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pracownia diagnostyki innej - EKG
   Warta, Sieradzka 3     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • gabinet endokrynologiczny
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • poradnia logopedyczna
   Warta, Sieradzka 3     
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
 • przychodnia

  Rossoszyca, ul. Warcka 3 (łódzkie / powiat Warta obszar wiejski)
  Telefon: 43 82 96 895
  Email: nzozcentrumwarta@op.pl
  • gabinet medycyny rodzinnej
   Rossoszyca, ul. Warcka 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet stomatologiczny
   Rossoszyca, ul. Warcka 3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • punkt szczepień
   Rossoszyca, ul. Warcka 3      Telefon: 43 82 96 895  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki higieny szkolnej
   Rossoszyca, ul. Warcka 3      Telefon: 43 82 96 895  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • przychodnia

  Jeziorsko, 21 (łódzkie / powiat Warta obszar wiejski)
  Telefon: 43 82 94 627
  • gabinet medycyny rodzinnej
   Jeziorsko, 21     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet stomatologiczny
   Jeziorsko, 21     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • punkt szczepień
   Jeziorsko, 21     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki higieny szkolnej
   Jeziorsko, 21      Telefon: 43 82 94 627  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • gabinet ginekologiczny
   Jeziorsko, 21     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet ginekologiczny
    Jeziorsko, 21     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Cielce, 28 (łódzkie / powiat Warta obszar wiejski)
  • gabinet medycyny rodzinnej
   Cielce, 28     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • gabinet stomatologiczny
   Cielce, 28     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • punkt szczepień
   Cielce, 28     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet pielęgniarki higieny szkolnej
   Cielce, 28     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • przychodnia

  Warta, ul. Koźmińska 9 (łódzkie / powiat Warta miasto)
  Telefon: 43 82 94 887
  Email: nzozcentrumwarta@op.pl
  • Poradnia POZ
   Warta, ul. Koźmińska 9      Telefon: 43 82 94 887  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki ogólnej
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet ginekologiczny
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet chirurgii ogólnej (porady)
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet okulistyczny
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet neurologiczny
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet medycyny pracy
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Gabinet kardiologiczny
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet rehabilitacji medycznej
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Warta, ul. Koźmińska 9      Telefon: 43 82 94 887  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy dla dorosłych
   Warta, ul. Koźmińska 9      Telefon: 43 82 94 887  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy dla dzieci
   Warta, ul. Koźmińska 9      Telefon: 43 82 94 887  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet laryngologiczny
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet urologiczny
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet reumatologiczny
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Gabinet dermatologiczny
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Punkt szczepień
   Warta, ul. Koźmińska 9      Telefon: 43 82 94 887  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia POZ dla dzieci
   Warta, ul. Koźmińska 9      Telefon: 43 82 94 887  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet endokrynologiczny
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia logopedyczna
   Warta, ul. Koźmińska 9      Telefon: 43 82 94 887  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • gabinet fizjoterapii
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Warta, ul. Koźmińska 9      Telefon: 43 82 94 887  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki higieny szkolnej
   Warta, ul. Koźmińska 9      Telefon: 43 82 94 887  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia stomatologiczna
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warta, ul. Koźmińska 9      Telefon: 43 82 94 887  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologopedia
  • Gabinet chirurgii naczyniowej (porady)
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet alergologiczny
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet diabetologiczny
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet ortopedyczny (porady)
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Transport sanitarny
   Warta, ul. Koźmińska 9     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet chirurgii naczyniowej (porady)
    Warta, ul. Koźmińska 9     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Gabinet alergologiczny
    Warta, ul. Koźmińska 9     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Gabinet diabetologiczny
    Warta, ul. Koźmińska 9     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Gabinet ortopedyczny (porady)
    Warta, ul. Koźmińska 9     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Transport sanitarny
    Warta, ul. Koźmińska 9     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Przychodnia POZ w zakresie nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej Jednostka już nie funkcjonuje!

  Sieradz, Pułaskiego 2/4 (łódzkie / powiat Sieradz)
  • Gabinet lekarza POZ
   Sieradz, Pułaskiego 2/4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Sieradz, Pułaskiego 2/4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Sieradz, Pułaskiego 2/4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Sieradz, Pułaskiego 2/4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna