Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Kadrema"

adres: Kalinowszczyzna 46B (20-129 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 081 7484816

Jednostki - NZOZ "Centrum Zdrowia i...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Kadrema"

  Lublin, Kalinowszczyzna 46B (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 081 7484816
  Email: rejestracja@kadrema.pl
  • Poradnia stomatologiczna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia fizjoterapii
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia balneoterapii
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia dermatologiczna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia psychologiczna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chirurgiczna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia diabetologiczna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia neurologiczna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia okulistyczna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowy - dermatologiczny
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia leczenia jaskry
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia logopedyczna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia medycyny pracy
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia reumatologiczna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia gastrologiczna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia wad postawy
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia psychiatryczna
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Lublin, Kalinowszczyzna 46B     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Kadrema"

  Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C (lubelskie / powiat Rybczewice)
  Telefon: 081 7484816
  Email: rejestracja@kadrema.pl
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia dermatologiczna -wenerologiczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet zabiegowy- dermatologiczny
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia logopedyczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia urologiczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia okulistyczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia jaskry
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia reumatologiczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ortopedii i traumatologii narzadu ruchu
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia endokrynologiczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia balneoterapii
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia alergologii i pulmonologii
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pracownia USG
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia radiologiczna
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia ( gabinet) lekarza rodzinnego
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet) lekarza rodzinnego dla dzieci
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia ( gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej dla dzieci
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet) pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej dla dzieci
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet) położnej środowiskowej-rodzinnej
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ( gabinet) położnej środowiskowej-rodzinnej dla dzieci
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień dla dzieci
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Punkt szczepień dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy dla dzieci
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Gabinet zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Rybczewice, Rybczewice Drugie 120 C     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna