Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Rodziny "Therapeutica"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. dr. Henryka Jordana 2 (41-808 Zabrze)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Zabrze
tel.: 32 2722339, 2722283

Jednostki - NZOZ Centrum Zdrowia Rodziny...

 • Centrum Zdrowia Rodziny "Therapeutica"

  Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2 (śląskie / powiat M. Zabrze)
  Telefon: 32 2722339, 2722283
  Email: therapeutica@wp.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2      Telefon: 32 2722339, 2722283  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2      Telefon: 32 2722339, 2722283  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Punkt szczepień
   Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2      Telefon: 32 2722339, 2722283  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych
   Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2      Telefon: 32 2722339, 2722283  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia medycyny pracy
   Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2      Telefon: 32 2722339, 2722283  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2      Telefon: 32 2722339, 2722283  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2      Telefon: 32 2722339, 2722283  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia okulistyczna dla dzieci
   Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2      Telefon: 32 2722339, 2722283  
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia POZ dla dzieci chorych
   Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2      Telefon: 32 2722339, 2722283  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia POZ dla dzieci zdrowych
   Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2      Telefon: 32 2722339, 2722283  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ dla dzieci
   Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2      Telefon: 32 2722339, 2722283  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni POZ ze stanowiskiem EKG i USG
   Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2      Telefon: 32 2722339, 2722283  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy poradni okulistycznej
   Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2      Telefon: 32 2722339, 2722283  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • Poradnia stomatologiczna
   Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Zabrze, ul. dr. Henryka Jordana 2     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją