Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " CLINICA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 111 (98-235 Gruszczyce)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Błaszki obszar wiejski
tel.: 43 82 90 010

Jednostki - NZOZ " CLINICA"

 • Przychodnia

  Gruszczyce, 111 (łódzkie / powiat Błaszki obszar wiejski)
  Telefon: 43 82 90 010
  Email: biuro@clinica.pl
  Witryna: www.clinica.pl
  • Poradnia POZ
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Medycyna pracy - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny ogólnej
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna ratunkowa
  • Punkt szczepień ochronnych
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy dla dzieci
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy dla dorosłych
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna ratunkowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia kardiologiczna
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Produkty lecznicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Gruszczyce, 111      Telefon: 43 82 90 010  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji
   Gruszczyce, 111     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia urologiczna
   Gruszczyce, 111     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gruszczyce, 111     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia rehabilitacji
    Gruszczyce, 111     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
    • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia urologiczna
    Gruszczyce, 111     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Gruszczyce, 111     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia