NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CORPOMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jana Pawła II 218 (05-077 )
powiat: Wesoła
tel.: (22) 7730027

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • CORPOMED CENTRUM REHABILITACJI MIŁOSNA

  , ul. Jana Pawła II 218
  Telefon: (22) 7730027
  Email: corpomed@corpomed.pl
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Zaopatrzenia Ortopedycznego
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Pracownia Fizjoterapii
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (Pracownia) Fizykoterapii
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (Pracownia) Kinezyterapii
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (Pracownia) Hydroterapii
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (Pracownia) Krioterapii
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (Pracownia) Masażu Leczniczego
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (konsultacje)
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Kardiologiczna (konsultacje)
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Pediatryczna (konsultacje)
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Reumatologiczna (konsultacje)
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Neurologiczna
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
  • Zespół Rehabilitacji Domowej
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Psychologiczna
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Pracownia USG
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Pracownia USG
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Kardiologia
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Rehabilitacja medyczna
  • Rehabilitacja Ogólnoustrojowa w Ośrodku/Oddziale Dziennym
   , ul. Jana Pawła II 218     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia (gabinet) lakarza POZ
   , ul. Jana Pawła II 218      Telefon: (22) 7730027  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) POZ
   , ul. Jana Pawła II 218      Telefon: (22) 7730027  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   , ul. Jana Pawła II 218      Telefon: (22) 7730027  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Dermatologiczna
   , ul. Jana Pawła II 218      Telefon: (22) 7730027  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Otorynolaryngologiczna
   , ul. Jana Pawła II 218      Telefon: (22) 7730027  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Audiologiczna
   , ul. Jana Pawła II 218      Telefon: (22) 7730027  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Foniatryczna
   , ul. Jana Pawła II 218      Telefon: (22) 7730027  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Logopedyczna
   , ul. Jana Pawła II 218      Telefon: (22) 7730027  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Punkt Pobrań Krwi
   , ul. Jana Pawła II 218      Telefon: (22) 7730027  
   Punkt pobrań krwi
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy
   , ul. Jana Pawła II 218      Telefon: (22) 7730027  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt Szczepień
   , ul. Jana Pawła II 218      Telefon: (22) 7730027  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   , ul. Jana Pawła II 218      Telefon: (22) 7730027  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne