Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DALMED"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Daleka 5 (25-319 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 342 59 07

Jednostki - NZOZ "DALMED"

 • Przychodnia

  Kielce, Daleka 5 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 342 59 07
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Daleka 5      Telefon: 41 342 59 07  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Kielce, Daleka 5      Telefon: 41 342 59 07  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Daleka 5      Telefon: 41 342 59 07  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Daleka 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Daleka 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Daleka 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dla Dzieci
   Kielce, Daleka 5      Telefon: 41 342 59 07  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Okulistyczna
   Kielce, Daleka 5      Telefon: 41 342 59 07  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet Zabiegowy
   Kielce, Daleka 5      Telefon: 41 342 59 07  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy Dla Dzieci
   Kielce, Daleka 5      Telefon: 41 342 59 07  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Kielce, Daleka 5      Telefon: 41 342 59 07  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Daleka 5      Telefon: 41 342 59 07  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, Daleka 5     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatolgiczna
   Kielce, Daleka 5     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
   Kielce, Daleka 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Daleka 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Daleka 5     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Kielce, Daleka 5     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Kielce, Daleka 5     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Kielce, Daleka 5     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Stomatolgiczna
    Kielce, Daleka 5     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
    Kielce, Daleka 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Kielce, Daleka 5     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Gabinet Medycyny Szkolnej
    Kielce, Daleka 5     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Poradnia Leczenia Jaskry
    Kielce, Daleka 5     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Zespół Transportu Sanitarnego
    Kielce, Daleka 5     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe - Medycyna rodzinna
 • Przychodnia

  Kielce, Mazurska 61 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 342 85 30
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Mazurska 61      Telefon: 41 342 85 30  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Mazurska 61      Telefon: 41 342 85 30  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, Mazurska 61      Telefon: 41 342 85 30  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Mazurska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Mazurska 61     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kielce, Mazurska 61      Telefon: 41 342 85 30  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Kielce, Mazurska 61      Telefon: 41 342 85 30  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Kielce, Mazurska 61     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Gabinet Położnej Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Mazurska 61      Telefon: 41 342 85 30  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kielce, Mazurska 61      Telefon: 41 342 85 30  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Kielce, Mazurska 61      Telefon: 41 342 85 30  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Kielce, Mazurska 61     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kielce, Mazurska 61     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Mazurska 61     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Foniatryczna
   Kielce, Mazurska 61     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, Mazurska 61     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Stomatologiczna
    Kielce, Mazurska 61     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia Rehabilitacyjna
    Kielce, Mazurska 61     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Neurologiczna
    Kielce, Mazurska 61     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia Foniatryczna
    Kielce, Mazurska 61     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia Medycyny Pracy
    Kielce, Mazurska 61     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
 • Przychodnia

  Kielce, Zagórska 17 B (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 41 344 73 19
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Zagórska 17 B      Telefon: 41 344 73 19  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Zagórska 17 B      Telefon: 41 344 73 19  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, Zagórska 17 B      Telefon: 41 344 73 19  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Zagórska 17 B     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Zagórska 17 B     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Kielce, Zagórska 17 B     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Zagórska 17 B     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kielce, Zagórska 17 B      Telefon: 41 344 73 19  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Kielce, Zagórska 17 B      Telefon: 41 344 73 19  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci
   Kielce, Zagórska 17 B     
   Poradnia hematologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, Zagórska 17 B     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia Reumatologiczna Dla Dzieci
   Kielce, Zagórska 17 B     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Kielce, Zagórska 17 B     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci
   Kielce, Zagórska 17 B     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Hematologiczna Dla Dzieci
    Kielce, Zagórska 17 B     
    Poradnia hematologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
   • Poradnia Reumatologiczna
    Kielce, Zagórska 17 B     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Poradnia Reumatologiczna Dla Dzieci
    Kielce, Zagórska 17 B     
    Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Poradnia Alergologiczna
    Kielce, Zagórska 17 B     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci
    Kielce, Zagórska 17 B     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia