Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DAMED w Turośli

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Jana Pawła II 36 (18-525 Turośl)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Turośl
tel.: 86 27 23 499

Jednostki - NZOZ DAMED w Turośli

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DAMED w Turośli

  Turośl, ul. Jana Pawła II 36 (podlaskie / powiat Turośl)
  Telefon: 86 27 23 499
  Email: damedturosl@gmail.com
  • Gabinet lekarza POZ
   Turośl, ul. Jana Pawła II 36      Telefon: 86 27 23 499  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet lekarza POZ
   Turośl, ul. Jana Pawła II 36      Telefon: 86 27 23 499  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowo-szczepienny
   Turośl, ul. Jana Pawła II 36      Telefon: 86 27 23 499  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowo-szczepienny
   Turośl, ul. Jana Pawła II 36      Telefon: 86 27 23 499  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Turośl, ul. Jana Pawła II 36      Telefon: 86 27 23 499  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Turośl, ul. Jana Pawła II 36      Telefon: 86 27 23 499  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet pielęgniarki poz
   Turośl, ul. Jana Pawła II 36      Telefon: 86 27 23 499  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej poz
   Turośl, ul. Jana Pawła II 36      Telefon: 86 27 23 499  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Turośl, ul. Jana Pawła II 36      Telefon: 86 27 23 499  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo ginekologiczne
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
   Turośl, ul. Jana Pawła II 36     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
    Turośl, ul. Jana Pawła II 36