Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DANMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Księżnej Anny 29 (18-400 Łomża)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Łomża
tel.: 86 21 80 478

Jednostki - NZOZ DANMED

 • NZOZ DANMED

  Łomża, ul. Księżnej Anny 29 (podlaskie / powiat M. Łomża)
  Telefon: 86 21 80 478
  Email: bogdandanielski@interia.pl
  • Gabinet lekarski POZ
   Łomża, ul. Księżnej Anny 29      Telefon: 86 21 80 478  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pulmonologiczny
   Łomża, ul. Księżnej Anny 29      Telefon: 86 21 80 478  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet zabiegowy z funkcją szczepień
   Łomża, ul. Księżnej Anny 29      Telefon: 86 21 80 478  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łomża, ul. Księżnej Anny 29      Telefon: 86 21 80 478  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Łomża, ul. Księżnej Anny 29      Telefon: 86 21 80 478  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet lekarski POZ
   Łomża, ul. Księżnej Anny 29     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pulmonologiczny
   Łomża, ul. Księżnej Anny 29     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet zabiegowy z funkcją szczepień
   Łomża, ul. Księżnej Anny 29     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej i pielęgniarki środowiskowej
   Łomża, ul. Księżnej Anny 29     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łomża, ul. Księżnej Anny 29     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet lekarski POZ
    Łomża, ul. Księżnej Anny 29     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Gabinet pulmonologiczny
    Łomża, ul. Księżnej Anny 29     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Gabinet zabiegowy z funkcją szczepień
    Łomża, ul. Księżnej Anny 29     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Gabinet położnej i pielęgniarki środowiskowej
    Łomża, ul. Księżnej Anny 29     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Gabinet położnej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Łomża, ul. Księżnej Anny 29     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna