Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DAW-MED M. Kowalska, M. Kowalski Sp. j.

adres: leja 1000 Lecia 3B (23-200 Kraśnik)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Kraśnik
tel.: 605839175

Jednostki - NZOZ DAW-MED M. Kowalska, M. Kowalski...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DAW-MED M.Kowalska, M. Kowalski Sp. j.

  Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B (lubelskie / powiat Kraśnik)
  Telefon: 81-8254150
  Email: m.kowalska49@vp.pl
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego domowego
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Fizjoterapia ambulatoryjna
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia psychologiczna
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza poz
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia logopedyczna
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet fizjoterapii
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia opieki długoterminowej
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Poradnia psychologiczna
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia logopedyczna
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia lekarza poz
   Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia logopedyczna
    Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia psychologiczna
    Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Gabinet fizjoterapii
    Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia opieki długoterminowej
    Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
   • Poradnia psychologiczna
    Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia logopedyczna
    Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia fizjoterapii
    Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia lekarza poz
    Kraśnik, leja 1000 Lecia 3B     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna