Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,DELFIN'

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: lac Wolności 1 (76-213 Gardna Wielka)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Słupsk
tel.: 059 846-32-00

Jednostki - NZOZ ,DELFIN'

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,DELFIN''

  Gardna Wielka, lac Wolności 1 (pomorskie / powiat Słupsk)
  Telefon: 59-846-32-00
  Email: biuro@nordmedic.pl
  Witryna: www.nordmedic.pl
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Gardna Wielka, lac Wolności 1     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Zakład opiekuńczo - leczniczy
   Gardna Wielka, lac Wolności 1      Telefon: 59 8463200  
   Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
  • Poradnia żywieniowa
   Gardna Wielka, lac Wolności 1     
   Poradnia żywieniowa
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
  • Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy
   Gardna Wielka, lac Wolności 1     
   Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
  • Pracownia kinezyterapii
   Gardna Wielka, lac Wolności 1     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizykoterapii
   Gardna Wielka, lac Wolności 1     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gardna Wielka, lac Wolności 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Gardna Wielka, lac Wolności 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zakład pielęgnacyjno - opiekuńczy
    Gardna Wielka, lac Wolności 1     
    Zakład/Oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Geriatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pracownia kinezyterapii
    Gardna Wielka, lac Wolności 1     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia fizykoterapii
    Gardna Wielka, lac Wolności 1     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Gardna Wielka, lac Wolności 1     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia fizjoterapii
    Gardna Wielka, lac Wolności 1     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna