Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej DENTMEDICA Mieczysław Silkiewicz

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Piastowska 11 (15-207 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 73 29 648

Jednostki - Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej...

 • NZOZ Dentmedica

  Białystok, ul. Piastowska 11 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 73 29 648
  Email: m.silkiewicz@dentmedica.pl
  • Gabinet stomatologiczny
   Białystok, ul. Piastowska 11      Telefon: 85 73 29 648  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet protetyki stomatologicznej
   Białystok, ul. Piastowska 11      Telefon: 85 73 29 648  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Protetyka stomatologiczna
  • Gabinet chirurgii stomatologicznej
   Białystok, ul. Piastowska 11      Telefon: 85 73 29 648  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Gabinet ortodontyczny
   Białystok, ul. Piastowska 11      Telefon: 85 73 29 648  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Gabinet periodontologii
   Białystok, ul. Piastowska 11      Telefon: 85 73 29 648  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia