Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DERRATA"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Boya Żeleńskiego 100 (40-750 Katowice)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Katowice
tel.: 32 20 94 132

Jednostki - Niepubliczny Zakład Opieki...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Derrata"

  Katowice, Boya Żeleńskiego 100 (śląskie / powiat M. Katowice)
  Telefon: 32 20 94 132
  Email: rutkowska.joanna@crobis.katowice.pl
  Witryna: www.crobis.katowice.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100      Telefon: 32 20 94 132  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100      Telefon: 32 20 94 132  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100      Telefon: 32 20 94 132  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100      Telefon: 32 20 94 132  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100      Telefon: 32 20 94 132  
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100      Telefon: 32 20 94 132  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100      Telefon: 32 20 94 132  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Poradnia internistyczna
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100      Telefon: 32 20 94 132  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
   Poradnia medycyny pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Poradnia internistyczna
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ortopedyczna
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia laryngologiczna
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia psychologiczna
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia lekarza POZ
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny pracy
    Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
    Poradnia medycyny pracy
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Poradnia neurologiczna
    Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
   • Poradnia internistyczna
    Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
    • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia ortopedyczna
    Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia laryngologiczna
    Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia psychologiczna
    Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia lekarza POZ
    Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Katowice, Boya Żeleńskiego 100     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna