Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DIAGNOZA" Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9 (91-427 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Śródmieście
tel.: 42 678 23 59

Jednostki - NZOZ "DIAGNOZA" Sp. z o.o.

 • Przychodnia Lekarska

  Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  Telefon: 42 678 23 59
  Email: nzozdiagnoza@neostrada.pl
  • Poradnia POZ
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Okulistyczna
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Laryngologiczna
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Psychiatryczna
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Reumatologiczna
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Urologiczna
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia Chirurgiczna
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Dermatologiczna
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii urazowo ortopedycznej
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Kardiologiczna
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia Rehabilitacji
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Pracownia fizykoterapii
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia kinezyterapii
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia światłolecznictwa i elektrolecznictwa
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Pracownia USG
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • USG - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9      Telefon: 42 678 23 59  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Medycyny Szkolnej
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Poradnia Ginekologiczna
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia Radiologiczna
   Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Medycyny Szkolnej
    Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
   • Poradnia Ginekologiczna
    Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pracownia Radiologiczna
    Łódź, ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 7/9     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa