NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ DIAMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. PRUSICKA 22 A (55-110 Skokowa)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Prusice obszar wiejski
tel.: tel/fax71 3126599

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAMED

  Skokowa, ul. Prusicka 22A (dolnośląskie / powiat Prusice obszar wiejski)
  Telefon: tel/fax71 3126599
  Email: diamed1@wp.pl
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Skokowa, ul. Prusicka 22A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Skokowa, ul. Prusicka 22A     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Skokowa, ul. Prusicka 22A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Skokowa, ul. Prusicka 22A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki POZ
   Skokowa, ul. Prusicka 22A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku
  • Poradnia (gabinet) położnej POZ
   Skokowa, ul. Prusicka 22A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedllekarskiej
   Skokowa, ul. Prusicka 22A     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia położnicza- ginekologiczno
   Skokowa, ul. Prusicka 22A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Skokowa, ul. Prusicka 22A     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia stomatologiczna
   Skokowa, ul. Prusicka 22A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna
    Skokowa, ul. Prusicka 22A     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją