Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DOKTOR"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Piotrkowska 199/201 (90-451 Łódź)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Łódź-Śródmieście
tel.: 42 637 26 60

Jednostki - NZOZ "DOKTOR"

 • Przychodnia Lekarska

  Łódź, ul. Piotrkowska 199/201 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  Telefon: 42 637 26 60
  Email: nzozdoktor@vp.pl
  • gabinet lekarski podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • gabinet lekarski kardiologiczny - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • gabinet lekarski pulmonologiczny - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • gabinet lekarski neurologiczny - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • gabinet lekarski urologiczny - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • gabinet lekarski ginekologiczno-położniczy - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Kardiologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • gabinet EKG i spirometrii
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Pediatria
   • Inne - Choroby płuc
   • Inne - Kardiologia
  • gabinet badań kierowców, kandydatów na kierowców i okresowych pracowników - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • punkt pobrań materiału do badań laboratoryjnych
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Usługi pielęgnacyjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Położnictwo rodzinne
  • Gab. Pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pediatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
  • pracownia diagnostyczna-USG - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Choroby wewnętrzne
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Medycyna rodzinna
   • USG - Pediatria
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Rehabilitacja medyczna
   • USG - Kardiologia
  • Gabinet psychologa
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Gabinet lekarski reumatologiczny
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Gab. położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pediatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo rodzinne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo rodzinne
  • gabinet lekarski diabetologiczny - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • gabinet lekarski psychiatryczny - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • gabinet lekarski dermatologiczny - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • gabinet lekarski ortopedyczny - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • gabinet lekarski laryngologiczny - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • gabinet lekarski okulistyczny - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • gabinet rehabilitacyjny - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet chirurgii ogólnej - konsultacje i porady
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • gabinet medycyny szkolnej
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej
   Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet lekarski diabetologiczny - konsultacje i porady
    Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • gabinet lekarski psychiatryczny - konsultacje i porady
    Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • gabinet lekarski dermatologiczny - konsultacje i porady
    Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • gabinet lekarski ortopedyczny - konsultacje i porady
    Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • gabinet lekarski laryngologiczny - konsultacje i porady
    Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • gabinet lekarski okulistyczny - konsultacje i porady
    Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • gabinet rehabilitacyjny - konsultacje i porady
    Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • gabinet chirurgii ogólnej - konsultacje i porady
    Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • gabinet medycyny szkolnej
    Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna
   • Gabinet pielęgniarki opieki długoterminowej
    Łódź, ul. Piotrkowska 199/201     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
    • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna paliatywna
 • Przychodnia Lekarska

  Łódź, ul. 10 Lutego 7/9 (łódzkie / powiat Łódź-Śródmieście)
  Telefon: 42 637 40 60
  • gabinet lekarski laryngologiczny
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • gabinet lekarski okulistyczny
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • poradnia rehabilitacyjna wraz z zabiegami
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Kardiologia
  • gabinet badań okresowych pracowników
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Dział Fizjoterapii
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Choroby płuc
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Kardiologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Neurologia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Fizjoterapia
   • Leczenie w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Gabinet prób wysiłkowych i badań Holtera
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • gabinet lekarski urologiczny
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • gabinet lekarski chirurgii ogólnej
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • gabinet lekarski ginekologiczno-położniczy
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet lekarski neurologiczny
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • gabinet lekarski pulmonologiczny
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • gabinet lekarski kardiologiczny
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • gabinet lekarski diabetologiczny
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • gabinet lekarski ortopedyczny
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • gabinet lekarski dermatologiczny
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • gabinet lekarski psychiatryczny
   Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • gabinet lekarski urologiczny
    Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • gabinet lekarski chirurgii ogólnej
    Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • gabinet lekarski ginekologiczno-położniczy
    Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • gabinet lekarski neurologiczny
    Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • gabinet lekarski pulmonologiczny
    Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • gabinet lekarski kardiologiczny
    Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • gabinet lekarski diabetologiczny
    Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • gabinet lekarski ortopedyczny
    Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • gabinet lekarski dermatologiczny
    Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • gabinet lekarski psychiatryczny
    Łódź, ul. 10 Lutego 7/9     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria