Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " DOMARADZCY"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Zimowa 9 (58-200 Dzierżoniów)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Dzierżoniów
tel.: 74 831 03 59

Jednostki - NZOZ " DOMARADZCY"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " DOMARADZCY"

  Dzierżoniów, Zimowa 9 (dolnośląskie / powiat Dzierżoniów)
  Telefon: 74/8310359
  Email: domaradzcy.poz@neostrada.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Dzierżoniów, Zimowa 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Dzierżoniów, Zimowa 9     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Dzierżoniów, Zimowa 9     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Gabinet zabiegowy
   Dzierżoniów, Zimowa 9     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Punkt szczepień
   Dzierżoniów, Zimowa 9     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej POZ
   Dzierżoniów, Zimowa 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej POZ
   Dzierżoniów, Zimowa 9     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna