Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Domowa Opieka Medyczna "Do-Med"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

powiat: Drzewica obszar wiejski
tel.: 0606-979-679

Jednostki - NZOZ Domowa Opieka Medyczna "Do-Med"

 • Przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Opoczno, Partyzantów 1a (łódzkie / powiat Opoczno miasto)
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Opoczno, Partyzantów 1a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Opoczno, Partyzantów 1a     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
  • Hospicjum domowe dla dzieci
   Opoczno, Partyzantów 1a     
   Hospicjum domowe dla dzieci
 • Zakład Opiekuńczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Opoczno, lac Kościuszki 9 (łódzkie / powiat Opoczno miasto)
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Zespół hospicjum domowego
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Opoczno, lac Kościuszki 9     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
 • Zakład Opiekuńczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Kielce, Artwińskiego 1 (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  • Zespół długoterminowej opieki pielęgniarskiej
   Kielce, Artwińskiego 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
 • Zakład Opiekuńczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łask, 9-go Maja 37 (łódzkie / powiat Łask miasto)
  • Zespół długoterminowej opieki pielęgniarskiej
   Łask, 9-go Maja 37     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łask, 9-go Maja 37     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
 • Domowa Opieka Medyczna "Do-Med" Warszawa

  Warszawa, Żegańska 46A (mazowieckie / powiat Wawer)
  Telefon: (022) 815-20-07
  Email: biuro.warszawa@do-med.pl
  Witryna: www.do-med.pl
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Warszawie
   Warszawa, Żegańska 46A     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Przysusze
   Warszawa, Żegańska 46A      Telefon: 228152007  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Zespół hospicjum domowego w Przysusze
   Warszawa, Żegańska 46A      Telefon: 228152007  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
 • Zakład Opiekuńczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Opoczno, Partyzantów 16a (łódzkie / powiat Opoczno miasto)
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Opoczno, Partyzantów 16a     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół hospicjum domowego
   Opoczno, Partyzantów 16a     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej
   Opoczno, Partyzantów 16a     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
 • Zakład Opiekuńczy Jednostka już nie funkcjonuje!

  Łask, Warszawska 62 (łódzkie / powiat Łask miasto)
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Łask, Warszawska 62     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej
   Łask, Warszawska 62     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Poradnia alergologiczna
   Łask, Warszawska 62     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
 • Przychodnia "Do-Med"

  Drzewica, Radzice Duże 124,
  Telefon: 606970033
  Email: dommed.warszawa@gmail.com
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Radzicach
   Drzewica, Radzice Duże 124,       Telefon: 228152007  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Zespół hospicjum domowego
   Drzewica, Radzice Duże 124,       Telefon: 228152007  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia (gabinet) pielegniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
   Drzewica, Radzice Duże 124,      
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
   • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Geriatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Geriatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   Drzewica, Radzice Duże 124,      
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Drzewica, Radzice Duże 124,      
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
  • Punkt szczepień
   Drzewica, Radzice Duże 124,      
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Drzewica, Radzice Duże 124,      
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Drzewica, Radzice Duże 124,      
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Drzewica, Radzice Duże 124,      
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia (gabinet) pielegniarki i położnej środowiskowo-rodzinnej
    Drzewica, Radzice Duże 124,      
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Geriatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo i ginekologia
    • Usługi pielęgnacyjne - Geriatria
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Geriatria
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Geriatria
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Geriatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
    Drzewica, Radzice Duże 124,      
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Gabinet zabiegowy
    Drzewica, Radzice Duże 124,      
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Punkt szczepień
    Drzewica, Radzice Duże 124,      
    Punkt szczepień
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Pediatria
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Drzewica, Radzice Duże 124,      
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Poradnia pediatryczna
    Drzewica, Radzice Duże 124,      
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Drzewica, Radzice Duże 124,      
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Domowa Opieka Medyczna "Do-Med" Przysucha Jednostka już nie funkcjonuje!

  Przysucha, Warszawska 25 i 27 (mazowieckie / powiat Przysucha miasto)
 • Domowa Opieka Medyczna "Do-Med" Łask

  Łask, 9 Maja 65A (łódzkie / powiat Łask miasto)
  Telefon: 22 8152007
  Email: dommed.warszawa@gmail.com
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej
   Łask, 9 Maja 65A      Telefon: 228152007  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
 • Domowa Opieka Medyczna "Do-Med" Pabianice

  Pabianice, Grobelna 8 (łódzkie / powiat Pabianice)
  Telefon: 22 8152007
  Email: biuro.warszawa@do-med.pl
  Witryna: www.do-med.pl
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej
   Pabianice, Grobelna 8      Telefon: 22 8152007  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
 • Domowa Opieka Medyczna "Do-Med" Zduńska Wola

  Zduńska Wola, Królewska 6 (łódzkie / powiat Zduńska Wola)
  Telefon: 22 8152007
  Email: biuro.warszawa@do-med.pl
  Witryna: www.do-med.pl
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej
   Zduńska Wola, Królewska 6      Telefon: 228152007  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
 • Domowa Opieka Medyczna "Do-Med" Lesko

  Lesko, Unii Brzeskiej 24 (podkarpackie / powiat Lesko miasto)
  Telefon: 134648105
  Email: biuro.warszawa@do-med.pl
  Witryna: www.do-med.pl
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Lesku
   Lesko, Unii Brzeskiej 24      Telefon: 134648105  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Hospicjum domowe w Lesku
   Lesko, Unii Brzeskiej 24      Telefon: 134648105  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół rehabilitacji domowej w Lesku
   Lesko, Unii Brzeskiej 24      Telefon: 134648105  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w Lesku
   Lesko, Unii Brzeskiej 24      Telefon: 134648105  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Domowa Opieka Medyczna "Do-Med" Chełm

  Chełm, Wołyńska 32 (lubelskie / powiat M. Chełm)
  Telefon: 228152007
  Email: biuro.warszawa@do-med.pl
  Witryna: www.do-med.pl
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Chełmie
   Chełm, Wołyńska 32      Telefon: 228152007  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Zespół hospicjum domowego w Chełmie
   Chełm, Wołyńska 32      Telefon: 228152007  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia prowadząca leczenie pacjentów żywionych dojelitowo w warunkach domowych w Chełmie
   Chełm, Wołyńska 32      Telefon: 228152007  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
 • Domowa Opieka Medyczna "Do-Med" Ustrzyki

  Ustrzyki Dolne, 29 - Listopada 15 (podkarpackie / powiat Ustrzyki Dolne miasto)
  Telefon: 228152007
  Email: biuro.warszawa@do-med.pl
  Witryna: www.do-med.pl
  • Zespół długoterminowej opieki pielęgniarskiej w Ustrzykach
   Ustrzyki Dolne, 29 - Listopada 15      Telefon: 228152007  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Zespół rehabilitacji domowej w Ustrzykach
   Ustrzyki Dolne, 29 - Listopada 15      Telefon: 228152007  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół hospicjum domowego w Ustrzykach
   Ustrzyki Dolne, 29 - Listopada 15      Telefon: 228152007  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • Domowa Opieka Medyczna "Do-Med" Niebocko

  Dydnia, Niebocko 135 (podkarpackie / powiat Dydnia)
  Telefon: 228152007
  Email: biuro.warszawa@do-med.pl
  Witryna: www.do-med.pl
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Niebocku
   Dydnia, Niebocko 135      Telefon: 228152007  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Zespół rehabilitacji domowej w Niebocku
   Dydnia, Niebocko 135      Telefon: 228152007  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół hospicjum domowego w Niebocku
   Dydnia, Niebocko 135      Telefon: 228152007  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Dydnia, Niebocko 135      Telefon: 228152007  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Dydnia, Niebocko 135      Telefon: 228152007  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Dydnia, Niebocko 135      Telefon: 228152007  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masazu leczniczego
   Dydnia, Niebocko 135      Telefon: 228152007  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Dydnia, Niebocko 135      Telefon: 228152007  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Domowa Opieka Medyczna "Do-Med" Sawin

  Sawin, Chutecka 14 b (lubelskie / powiat Sawin)
  Telefon: 228152007
  Email: biuro.warszawa@do-med.pl
  Witryna: www.do-med.pl
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Sawinie
   Sawin, Chutecka 14 b      Telefon: 228152007  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
 • Domowa Opieka Medyczna "Do-Med" Sanok

  Sanok, Bliska 5 (podkarpackie / powiat Sanok)
  Telefon: 228152007
  Email: biuro.warszawa@do-med.pl
  Witryna: www.do-med.pl
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej w Sanoku
   Sanok, Bliska 5      Telefon: 228152007  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Geriatria
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w Sanoku
   Sanok, Bliska 5      Telefon: 228152007  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Zespół rehabilitacji domowej w Sanoku
   Sanok, Bliska 5      Telefon: 228152007  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół hospicjum domowego w Sanoku
   Sanok, Bliska 5      Telefon: 228152007  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna