Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DOMOWA OPIEKA PALIATYWNA DAR-MED w Przemyślu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Monte Cassino 18 (37-700 Przemyśl)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: M. Przemyśl

Jednostki - NZOZ DOMOWA OPIEKA PALIATYWNA DAR-MED...

 • NZOZ DAR-MED Przemyśl

  Przemyśl, ul. Monte Cassino 18 (podkarpackie / powiat M. Przemyśl)
  • Hospicjum domowe
   Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Dział fizjoterapii
   Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia geriatryczna
   Przemyśl, ul. Monte Cassino 18     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria