Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Drużbice"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 20A (97-403 Drużbice)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Drużbice
tel.: 44 63 11 067

Jednostki - NZOZ "Drużbice"

 • Przychodnia

  Drużbice, 20A (łódzkie / powiat Drużbice)
  Telefon: 44 63 11 067
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Drużbice, 20A      Telefon: 44 63 11 067  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia medycyny szkolnej
   Drużbice, 20A      Telefon: 44 63 11 067  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Drużbice, 20A      Telefon: 44 63 11 067  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Drużbice, 20A      Telefon: 44 6311067  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Drużbice, 20A      Telefon: 44 63 11 067  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Drużbice, 20A      Telefon: 44 63 11 067  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Drużbice, 20A      Telefon: 44 63 11 067  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Drużbice, 20A      Telefon: 44 63 11 067  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet laryngologiczny
   Drużbice, 20A     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet neurologiczny
   Drużbice, 20A     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet okulistyczny
   Drużbice, 20A     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet kardiologiczny
   Drużbice, 20A     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet dermatologiczny
   Drużbice, 20A     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet pediatryczny
   Drużbice, 20A     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet laryngologiczny
    Drużbice, 20A     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Gabinet neurologiczny
    Drużbice, 20A     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Gabinet okulistyczny
    Drużbice, 20A     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Gabinet kardiologiczny
    Drużbice, 20A     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Gabinet dermatologiczny
    Drużbice, 20A     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Gabinet pediatryczny
    Drużbice, 20A     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria