Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DUOMEDIC"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Gustawa Morcinka 31 (41-300 Dąbrowa Górnicza)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Dąbrowa Górnicza

Jednostki - NZOZ "DUOMEDIC"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DUOMEDIC"

  Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31 (śląskie / powiat M. Dąbrowa Górnicza)
  • Poradnia POZ (w tym dziecięca)
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowo-diagnostyczny z punktem pobrań
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Psychiatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diabetologia
  • Punkt szczepień
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychologia kliniczna
   • Medycyna szkolna - Psychologia kliniczna
  • Poradnia neurologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia logopedyczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia dermatologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31      Telefon: 603633311  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Poradnia medycyny pracy
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia reumatologiczna
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia żywieniowa
   Dąbrowa Górnicza, ul. Gustawa Morcinka 31     
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna