Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 47 (17-306 Dziadkowice)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: Dziadkowice
tel.: 85 65 71 025

Jednostki - NZOZ

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  Dziadkowice, 47 (podlaskie / powiat Dziadkowice)
  Telefon: 85 65 71 025
  Email: mika06@poczta.onet.pl
  • Gabinet Lekarski
   Dziadkowice, 47      Telefon: 85 65 71 025  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowo-szczepienny
   Dziadkowice, 47      Telefon: 85 65 71 025  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Dziadkowice, 47      Telefon: 85 65 71 025  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Dziadkowice, 47      Telefon: 85 65 71 025  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Dziadkowice, 47      Telefon: 85 65 71 025  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Dziadkowice, 47     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Dziadkowice, 47     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna