Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Dziechcinka"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Dziechcinka 4 (43-460 Wisła)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Wisła
tel.: 33 85 52 112, 85 52 495

Jednostki - NZOZ "Dziechcinka"

 • Przychodnia POZ

  Wisła, Dziechcinka 4 (śląskie / powiat Wisła)
  Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495
  Email: nzozdziechcinka@neostrada.pl
  • Gabinet lekarza POZ
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Wisła, Dziechcinka 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet położnej środowiskowej
    Wisła, Dziechcinka 4     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • Poradnie specjalistyczne

  Wisła, Dziechcinka 4 (śląskie / powiat Wisła)
  Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495
  Email: nzozdziechcinka@neostrada.pl
  • Poradnia internistyczna
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ginekologiczna
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia okulistyczna
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia dermatologiczna
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia laryngologiczna
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia badań kierowców
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia alergologiczna
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia urologiczna
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Fizjoterapia ambulatoryjna
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgiczna
   Wisła, Dziechcinka 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia reumatologiczna
   Wisła, Dziechcinka 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Wisła, Dziechcinka 4     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Wisła, Dziechcinka 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia logopedyczna
   Wisła, Dziechcinka 4     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgiczna
    Wisła, Dziechcinka 4     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia reumatologiczna
    Wisła, Dziechcinka 4     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
   • Poradnia gastrologiczna
    Wisła, Dziechcinka 4     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Wisła, Dziechcinka 4     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia logopedyczna
    Wisła, Dziechcinka 4     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Oświata i promocja zdrowia - Audiologia i foniatria
 • Pracownie diagnostyczne

  Wisła, Dziechcinka 4 (śląskie / powiat Wisła)
  Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495
  Email: nzozdziechcinka@neostrada.pl
  • Pracownia USG
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia RTG
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium analityczne
   Wisła, Dziechcinka 4      Telefon: 33 85 52 112, 85 52 495  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia gastroskopii
   Wisła, Dziechcinka 4     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia gastroskopii
    Wisła, Dziechcinka 4     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa