Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "EDMED" s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Słonimska 15/1 (15-028 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 73 27 273

Jednostki - NZOZ "EDMED" s.c.

 • Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "EDMED" s.c.

  Białystok, ul. Słonimska 15/1 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 73 27 273
  Email: edmed@op.pl
  Witryna: www.edmed.com.pl
  • Poradnia medycyny rodzinnej
   Białystok, ul. Słonimska 15/1      Telefon: 85 73 27 273  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Białystok, ul. Słonimska 15/1      Telefon: 85 73 27 273  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Białystok, ul. Słonimska 15/1      Telefon: 85 73 27 273  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna dziecięca
   Białystok, ul. Słonimska 15/1      Telefon: 85 73 27 273  
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Pracownia prób wysiłkowych
   Białystok, ul. Słonimska 15/1      Telefon: 85 73 27 273  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia echokardiografii
   Białystok, ul. Słonimska 15/1      Telefon: 85 73 27 273  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Gabinet szczepień
   Białystok, ul. Słonimska 15/1      Telefon: 85 73 27 273  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Białystok, ul. Słonimska 15/1      Telefon: 85 73 27 273  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Białystok, ul. Słonimska 15/1      Telefon: 85 73 27 273  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Białystok, ul. Słonimska 15/1      Telefon: 85 73 27 273  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia diabetologiczna
   Białystok, ul. Słonimska 15/1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
   Białystok, ul. Słonimska 15/1     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia diabetologiczna
    Białystok, ul. Słonimska 15/1     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej
    Białystok, ul. Słonimska 15/1