Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ELAVITA Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Konstytucji 93 (41-906 Bytom)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Bytom
tel.: 32 2802863

Jednostki - NZOZ ELAVITA Sp. z o.o.

 • Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

  Bytom, Konstytucji 93 (śląskie / powiat M. Bytom)
  Telefon: 32 2802863
  Email: nzoz-elavita@wp.pl
  Witryna: www.elavita.com.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy i ekg
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Punkt poboru materiałów do badań
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet pielęgniarki POZ
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej POZ
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet fizykoterapii
   Bytom, Konstytucji 93     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet fizykoterapii
    Bytom, Konstytucji 93     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
 • Przychodnia wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

  Bytom, Konstytucji 93 (śląskie / powiat M. Bytom)
  Telefon: 32 2802863
  Email: nzoz-elavita@wp.pl
  Witryna: www.elavita.com.pl
  • Poradnia ginekologiczna
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
   • Medycyna sportowa - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia okulistyczna
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia endokrynologiczna
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia chorób naczyń
   • Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia urologiczna
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia USG
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia logopedyczna
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia ortopedii i traumatologii narządu ruchu
   Bytom, Konstytucji 93      Telefon: 32 2802863  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu