Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ELJODENT"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kościelna 31 A (09-440 Staroźreby)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Staroźreby
tel.: 24 26-17-015

Jednostki - NZOZ "ELJODENT"

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ELJODENT"

  Staroźreby, Kościelna 31 A (mazowieckie / powiat Staroźreby)
  Telefon: 24 261 70 15
  • Poradnia stomatologiczna
   Staroźreby, Kościelna 31 A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Pracownia diagnostyczna :Rtg stom.
   Staroźreby, Kościelna 31 A     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Staroźreby, Kościelna 31 A      Telefon: 024 261 70 15  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Staroźreby, Kościelna 31 A      Telefon: 024 261 70 15  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Staroźreby, Kościelna 31 A      Telefon: 024 261 70 15  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Staroźreby, Kościelna 31 A      Telefon: 024 261 70 15  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Staroźreby, Kościelna 31 A      Telefon: 024 261 70 15  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Staroźreby, Kościelna 31 A      Telefon: 024 261 70 15  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Staroźreby, Kościelna 31 A     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    Staroźreby, Kościelna 31 A     
    Poradnia stomatologiczna dla dzieci
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca