Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " ELMED "

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Kolejowa 23 (99-340 Krośniewice)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Krośniewice miasto
tel.: 24 25 25 011

Jednostki - NZOZ " ELMED "

 • przychodnia

  Krośniewice, ul. Kolejowa 23 (łódzkie / powiat Krośniewice miasto)
  Telefon: 24 25 25 011
  • poradnia lekarza POZ
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • poradnia chorób wewnętrznych
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • poradnia neurologiczna
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • poradnia ginekologiczno - położnicza
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • gabinet medycyny szkolnej
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny pracy
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia (gabinet) położnej środowiskowo-rodzinnej
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23      Telefon: 24 25 25 011  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • poradnia okulistyczna (porady i konsultacje)
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • poradnia ortopedyczna (porady i konsultacje)
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • poradnia rehabilitacyjna
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • pracownia fizykoterapii
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • gabinet stomatologiczny
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • poradnia zdrowia psychicznego
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • poradnia leczenia uzależnień
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dermatologiczna
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologiczna
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia urologiczna
   Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • poradnia okulistyczna (porady i konsultacje)
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • poradnia ortopedyczna (porady i konsultacje)
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • poradnia rehabilitacyjna
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • pracownia fizykoterapii
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • gabinet stomatologiczny
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Dział (pracownia) fizjoterapii
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Dział (pracownia) kinezyterapii
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • poradnia zdrowia psychicznego
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • poradnia leczenia uzależnień
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia dermatologiczna
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia alergologiczna
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia laryngologiczna
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia chirurgiczna
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia pulmonologiczna
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia urologiczna
    Krośniewice, ul. Kolejowa 23     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  gm.Krośniewice, Nowe 37 (łódzkie / powiat Krośniewice obszar wiejski)
  • poradnia medycyny rodzinnej
   gm.Krośniewice, Nowe 37     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • gabinet medycyny szkolnej
   gm.Krośniewice, Nowe 37     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
   • Oświata i promocja zdrowia
 • przychodnia Jednostka już nie funkcjonuje!

  Krośniewice, Kolejowa 8 (łódzkie / powiat Krośniewice miasto)
  • poradnia ginekologiczno - położnicza
   Krośniewice, Kolejowa 8     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • punkt pobrań wymazów cytologicznych i bakteriologicznych
   Krośniewice, Kolejowa 8     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • poradnia rehabilitacyjna - fizykoterapia
   Krośniewice, Kolejowa 8     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna