Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ELMEDICA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 92 (13-214 Uzdowo)
wojewodztwo: warmińsko-mazurskie
powiat: Działdowo
tel.: 023 696 54 10

Jednostki - NZOZ ELMEDICA

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ELMEDICA.

  Uzdowo, 92 (warmińsko-mazurskie / powiat Działdowo)
  Telefon: 023 6965410
  • poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Uzdowo, 92     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Uzdowo, 92     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • gabinet położnej środowiskowo -rodzinnej
   Uzdowo, 92     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • punkt szczepień
   Uzdowo, 92     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • gabinet zabiegowy
   Uzdowo, 92     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna