Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EMED w Wieniawie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kochanowskiego 86 (26-432 Wieniawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Wieniawa
tel.: 48 673-00-09

Jednostki - NZOZ EMED w Wieniawie

 • NZOZ EMED

  Wieniawa, Kochanowskiego 86 (mazowieckie / powiat Wieniawa)
  Telefon: 48 673-00-09
  Email: spzozwieniawa@poczta.onet.pl
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Wieniawa, Kochanowskiego 86      Telefon: 48 673-00-09  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Badania kierowców - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia(gabinet )pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   Wieniawa, Kochanowskiego 86      Telefon: 48 673-00-09  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
   • Inna - Zdrowie publiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
  • Poradnia ( gabinet ) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Wieniawa, Kochanowskiego 86      Telefon: 48 673-00-09  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia ( gabinet ) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Wieniawa, Kochanowskiego 86      Telefon: 48 673-00-09  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Wieniawa, Kochanowskiego 86      Telefon: 48 673-00-09  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Zdrowie publiczne
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia stomatologiczna
   Wieniawa, Kochanowskiego 86      Telefon: 48 673-00-09  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   Wieniawa, Kochanowskiego 86      Telefon: 48 673-00-09  
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wieniawa, Kochanowskiego 86      Telefon: 48 673-00-09  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Diagnostyka laboratoryjna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Punkt szczepień
   Wieniawa, Kochanowskiego 86      Telefon: 48 673-00-09  
   Punkt szczepień
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Nadzór epidemiologiczny - Epidemiologia
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Wieniawa, Kochanowskiego 86      Telefon: 48 673-00-09  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Badania laboratoryjne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Wieniawa, Kochanowskiego 86      Telefon: 48 673-00-09  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Wieniawa, Kochanowskiego 86      Telefon: 48 673-00-09  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Wieniawa, Kochanowskiego 86      Telefon: 48 673-00-09  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Pracownia USG
   Wieniawa, Kochanowskiego 86      Telefon: 48 673-00-09  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa